Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
9 kết quả chứa từ khóa: 698/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công điện 698/CĐ-TTg 2022 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
02

Quyết định 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Điện Biên, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Trị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2013
03

Quyết định 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung gạo hỗ trợ cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2010
04

Quyết định 698/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch phát triển và cải tạo lưới điện

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
05

Công văn 698/TTg-NN 2019 chuyển đất trồng lúa để thực hiện Dự án tại tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
06

Công văn 698/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2014
07

Công văn 698/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu tư vấn lập Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 04/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2011
08

Quyết định 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2012
09

Quyết định 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2009
Vui lòng đợi