Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 695/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 695/QĐ-TTg 2021 Đề án Nâng cao kiểm tra, thanh tra trong doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 10/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
02

Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 21/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2015
03

Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2013
04

Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2012
05

Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2009
06

Công điện 695/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu quyết định thành lập tổ chức, bổ nhiệm và bố trí cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình các cấp xong trước ngày 31/5/2008

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2008
07

Công văn 695/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về thỏa ước viện trợ cho Quỹ Nghiên cứu và tăng cường năng lực số 2 do AFD tài trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 02/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
Vui lòng đợi