Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 693/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 693/QĐ-TTg 2020 cấp gạo cho tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để cứu đói

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
02

Quyết định 693/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2013
03

Công văn 693/TTg-KGVX 2017 triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
04

Quyết định 693/QĐ-TTg 2022 công nhận huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
Vui lòng đợi