Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.494 kết quả chứa từ khóa: 69/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 Hà Nội về đẩy mạnh xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2019
02

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 02/CTr-TU ngày 29/08/2011 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2012
03

Kế hoạch 69/KH-UBND Vũng Tàu 2022 tổ chức học tập kinh nghiệm triển khai các dự án kêu gọi xã hội hoá

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
04

Kế hoạch 69/KH-UBND Hà Nội Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Lĩnh vực: Chính sách; Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
05

Kế hoạch 69/KH-UBND Hà Nội 2018 cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
06

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
07

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 24-CTr/TU ngày 19/09/2013 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội - giai đoạn từ nay đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2013
08

Kế hoạch 198/KH-UBND Hà Nội 2019 đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
09

Kế hoạch 78/KH-UBND Hà Nội 2019 thực hiện Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2019
10

Kế hoạch 3252/KH-UBND Bình Thuận 2018 về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
11

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2017
12

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng Thành phố Hà Nội theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2017)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
13

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phồ Hà Nội về việc đảm bảo an toàn thông tin số của Thành phố Hà Nội đến năm 2015

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
14

Quyết định 69/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2014
15

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2012
16

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đến năm 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2012
17

Kế hoạch 333/KH-UBND Hà Nội 2021 triển khai thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
18

Kế hoạch 1757/KH-UBND TP.HCM 2022 triển khai Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
19

Kế hoạch 1326/KH-UBND TP.HCM 2022 Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
20

Kế hoạch 134/KH-UBND Hà Nội 2022 triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP Chương trình phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
Vui lòng đợi