Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
14 kết quả chứa từ khóa: 69/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 69/2017/TT-BTNMT về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
02

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng phòng tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
03

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2017
04

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành "Quy định về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
05

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2017
06

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng Bảng giá đất điều chỉnh tại huyện Đơn Dương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2017
07

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá các loại đất tại huyện Di Linh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2017
08

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng điều chỉnh Bảng giá các loại đất TP Bảo Lộc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2017
09

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng Bảng giá đất điều chỉnh tại huyện Đức Trọng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2017
10

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng điều chỉnh Bảng giá các loại đất huyện Lâm Hà

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2017
11

Nghị định 69/2017/NĐ-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
12

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
13

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND Nghệ An về vốn ngân sách ủy thác để cho vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
14

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND An Giang bãi bỏ Quy định quản lý hoạt động khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
Vui lòng đợi