Tra cứu văn bản

1.955 kết quả chứa từ khóa: 69/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1701

Kế hoạch 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hoạt động phát triển nghề, làng nghề Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1702

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1703

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1704

Kế hoạch 67/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947-27/07/2018)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1705

Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
1706

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1707

Kế hoạch 58/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1708

Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
1709

Kế hoạch 55/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1710

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả phối hợp, liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực người có công trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1711
1712

Kế hoạch 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1713

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1714

Kế hoạch 40/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Lĩnh vực: Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1715

Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1716

Kế hoạch 32/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/06/1948 - 11/06/2018)

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
1717

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1718

Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
1719

Kế hoạch 29/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
1720

Kế hoạch 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về