Tra cứu văn bản

1.674 kết quả chứa từ khóa: 69/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1481
1482

Kế hoạch 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1483

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch 237/KH-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1484

Kế hoạch 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1485

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1486

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến công năm 2017

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
1487

Kế hoạch 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1488

Kế hoạch 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1489

Kế hoạch 74/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố Hà Nội năm 2017, định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1490

Kế hoạch 72/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
1491

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1492

Kế hoạch 64/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020" năm 2017

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
1493

Kế hoạch 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hành động ứng phó khẩn cấp với vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1494

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thí điểm đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp của các trường dạy nghề công lập thuộc Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Doanh nghiệp Tải về
1495

Kế hoạch 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông Tải về
1496

Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
1497

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1498

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1499

Kế hoạch 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1500

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về