Tra cứu văn bản

1.944 kết quả chứa từ khóa: 69/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 02/CTr-TU ngày 29/08/2011 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức Đoàn công tác của tỉnh học tập kinh nghiệm triển khai các dự án kêu gọi xã hội hoá

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
05

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
06

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
07

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
08
09

Kế hoạch 198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Kế hoạch 3252/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
13

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng Thành phố Hà Nội theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2017)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phồ Hà Nội về việc đảm bảo an toàn thông tin số của Thành phố Hà Nội đến năm 2015

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 69/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
17

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đến năm 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
18

​Kế hoạch 156/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu p​hát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
19

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Kế hoạch 333/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về