Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 683/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 683/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2013
02

Quyết định 683/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống bông dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2012
03

Quyết định 683/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2011
04

Công văn 683/TTg-KGVX 2021 kéo dài Đề án theo Quyết định 1984/QĐ-TTg 2014

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
05

Công văn 683/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 28/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
06

Chỉ thị về việc sắp xếp lại quỹ nhà do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý sử dụng

Ban hành: 16/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
07

Quyết định 683/QĐ-TTg 2019 công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 04/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
Vui lòng đợi