Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 6827/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 6827/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Thăng Long, tỷ lệ 1/2000

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 17/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

02

Quyết định 6827/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 12/11/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

Vui lòng đợi