Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 68/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 68/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch công tác năm 2017 của Nhà khách Dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2017
02

Quyết định 68/QĐ-UBDT 2016 phê duyệt danh mục nhiệm vụ của Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2016
03

Quyết định 68/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận bổ sung thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2014
04

Thông báo 68/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
Vui lòng đợi