Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
22 kết quả chứa từ khóa: 68/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư về việc thành lập trường giáo dục thiếu niên hư

Ban hành: 13/07/1964
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
02

Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
03

Quyết định 68/QĐ-TTg 2017 phát triển công nghiệp hỗ trợ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2017
04

Quyết định 68/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
05

Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2014
06

Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2013
07

Quyết định 68/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2011
08

Quyết định 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2010
09

Quyết định 68/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008

Lĩnh vực: Đầu tư; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
10

Quyết định 68/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2006
11

Quyết định 68/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2005
12

Quyết định 68/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
13

Quyết định 68/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
14

Quyết định 68/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý đối với tu nghiệp học sinh Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc tự ý bỏ hợp đồng tu nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
15

Quyết định 68/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
16

Quyết định 68/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Quân Y 108

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
17

Quyết định 68-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Nguyên

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
18

Quyết định 68/QĐ-TTg công nhận TP Lào Cai hoàn thành xây dựng nông thôn mới 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
19

Quyết định 68/QĐ-TTg 2016 bổ nhiệm ông Đặng Đình Quý giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
20

Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 13/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2010
Vui lòng đợi