Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.497 kết quả chứa từ khóa: 68/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 68/KH-UBND Hà Nội 2019 về thi hành Luật Cảnh sát biển

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2019
02

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2016
03

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
04

Kế hoạch 68/KH-UBND Cần Thơ 2022 xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản TP. Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
05

Kế hoạch 68/KH-UBND Hà Nội quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
06

Kế hoạch 68/KH-UBND Vĩnh Long phòng, chống tham nhũng năm 2021

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
07

Kế hoạch 68/KH-UBND Hà Nội năm 2018 về phòng, chống HIV/AIDS

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
08

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
09

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012 - 2013

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2012
10

Kế hoạch 116/KH-UBND Hà Nội 2020 thực hiện Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
11

Kế hoạch 39/KH-UBND 2019 Hà Nội về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
12

Kế hoạch 85/KH-UBND Hà Nội 2022 quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
13

Kế hoạch 43/KH-UBND Hà Nội 2022 phục hồi, phát triển du lịch thích ứng an toàn với dịch COVID-19

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch; COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2022
14

Kế hoạch 8030/KH-UBND 2021 về mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
15

Kế hoạch 246/KH-UBND Hà Nội 2021 phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, kiểm soát dịch quý IV và năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
16

Kế hoạch 227/KH-UBND Hà Nội 2021 thực hiện Chương trình 04-CTr/TU về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
17

Kế hoạch 225/KH-UBND Hà Nội 2021 triển khai ứng dụng về dân cư trong quản lý XH, phòng chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
18

Kế hoạch 207/KH-UBND Hà Nội 2021 thực hiện Chương trình 08-CTr/TU phát triển an sinh xã hội, nâng cao cuộc sống nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
19

Kế hoạch 174/KH-UBND TP Cần Thơ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
20

Kế hoạch 2724/KH-UBND TP HCM hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
Vui lòng đợi