Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
14 kết quả chứa từ khóa: 68/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 133/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận sửa Quy định giám sát dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
02

Quyết định 68/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi 2017 hỗ trợ SV dân tộc thiểu số Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2017
03

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2017
04

Quyết định 68/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
05

Quyết định 68/2007/QĐ-UBND Đà Nẵng nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
06

Quyết định 388/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý biên chế tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
07

Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
08

Quyết định 68/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
09

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Lào Cai sửa đổi Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2021
10

Quyết định 68/2017/QĐ-UBND Nghệ An nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
11

Quyết định 68/2017/QĐ-UBND An Giang sửa Quyết định 24/2016 về TTHC

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2017
12

Quyết định 68/2016/QĐ-UBND long An về phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2016
13

Thông tư 68/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
14

Thông tư 68/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong quân đội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
Vui lòng đợi