Tra cứu văn bản

1.948 kết quả chứa từ khóa: 68/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1481

Kế hoạch 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
1482

Kế hoạch 49/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
1483

Kế hoạch 929/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
1484

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn Thành phố năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1485

Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Thủy hải sản, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1486

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1487

Kế hoạch 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1488

Kế hoạch hành động 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1489

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1490

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1491

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1492

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
1493

Kế hoạch 32/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1494

Kế hoạch 1098/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe Tải về
1495

Kế hoạch 1036/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1496

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1497

Kế hoạch 251/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1498

Kế hoạch 28/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1499

Kế hoạch 26/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1500

Kế hoạch 27/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về