Tra cứu văn bản

1.907 kết quả chứa từ khóa: 68/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1481

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra công vụ năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1482

Kế hoạch 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1483

Kế hoạch 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1484

Kế hoạch 08/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1485

Kế hoạch 160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
1486

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1487

Kế hoạch 03/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hôn nhân gia đình Tải về
1488

Kế hoạch 03/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
1489

Kế hoạch 4/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1490

Kế hoạch 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1491

Quyết định 68/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Quản lý đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
1492

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1493

Kế hoạch 121/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1494

Kế hoạch 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 24/4/2014 và Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
1495

Kế hoạch 185/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1496

Kế hoạch 513/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc cải cách hành chính Hà Tĩnh năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1497

Kế hoạch 2395/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
1498

Kế hoạch 256/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác dân số Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1499

Kế hoạch 257/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
1500

Kế hoạch 226/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về