Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 678/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 678/QĐ-TTg 2017 Bộ Tiêu chí đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
02

Quyết định 678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2011
03

Quyết định 678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
Vui lòng đợi