Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3.869 kết quả chứa từ khóa: 67/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 117/2018/TT-BTC sửa đổi mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
42

Thông tư 116/2018/TT-BTC chế độ báo cáo giá thị trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
43

Thông tư 86/2018/TT-BTC sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
44

Thông tư 100/2018/TT-BTC bãi bỏ điểm đ, khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC về sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện giảm nghèo bền vững

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
45

Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 01/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2018
46

Thông tư 105/2018/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
47

Thông tư 104/2018/TT-BTC về thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
48

Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
49

Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ ví dụ 37 tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2018
50

Thông tư 78/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 225/2016/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
51

Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
52

Thông tư 76/2018/TT-BTC hướng dẫn chi xây dựng chương trình đào tạo với trường đại học, trường dạy nghề

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
53

Thông tư 75/2018/TT-BTC về quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 17/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
54

Thông tư 88/2018/TT-BTC nội dung về quản lý tài chính với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
55

Thông tư 94/2018/TT-BTC cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách Khoa toàn thư Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
56

Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
57

Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn công khai ngân sách với đơn vị dự toán ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
58

Thông tư 84/2018/TT-BTC về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
59

Thông tư 85/2018/TT-BTC quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
60

Thông tư 83/2018/TT-BTC hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2018
Vui lòng đợi