Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3.869 kết quả chứa từ khóa: 67/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế với hàng xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
22

Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
23

Thông tư 135/2018/TT-BTC quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
24

Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
25

Thông tư 126/2018/TT-BTC kinh phí thực hiện Đề án Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
26

Thông tư 124/2018/TT-BTC sử dụng kinh phí hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
27

Thông tư 97/2018/TT-BTC hướng dẫn sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
28

Thông tư 122/2018/TT-BTC quản lý, sử dụng tiền bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
29

Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
30

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
31

Thông tư 131/2018/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
32

Thông tư 128/2018/TT-BTC giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
33

Thông tư 96/2018/TT-BTC về kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
34

Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC về thủ tục tạm nhập khẩu ô tô của đối tượng được quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
35

Thông tư 91/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
36

Thông tư 89/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 91/2012/TT-BTC về kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
37

Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
38

Thông tư 101/2018/TT-BTC kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
39

Thông tư 103/2018/TT-BTC chế độ kế toán của Quỹ Vì người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
40

Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2018
Vui lòng đợi