Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3.965 kết quả chứa từ khóa: 67/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
3941

Thông tư 94/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung chế độ thu và quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3942

Thông tư 92/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
3943

Thông tư 91/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 86/1997/TT/BTC ngày 26/11/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 19/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3944

Thông tư 89/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Quỹ hợp tác Phát triển kinh tế hải ngoại Nhật Bản (OECF)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3945

Thông tư 84/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các Thông tư 72A-TC/CT ngày 30/8/1993, số 107-TC/TCT ngày 30/12/1993 và số 53-TC/TCT ngày 13/7/1995 của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3946

Thông tư 81/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 75-TC/TCT ngày 30/10/1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3947

Quy chuẩn QCVN 67:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu dùng sản xuất

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
3948

Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về viêc hướng dẫn chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 13/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
3949

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC tàu cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
3950

Quyết định 2018/QĐ-BTC 2017 bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
3951

Thông tư 65/2021/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
3952

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC mức tiền đặt bảo đảm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
3953

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Dân sự; Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
3954

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT phối hợp thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
3955

Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn bồi thường trong hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
3956

Thông tư liên tịch 67/2013/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2013
3957

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT phối hợp báo cáo, thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
3958

Quyết định 67/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2008
3959

Quyết định 67/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giải quyết việc nuôi con nuôi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2007
3960

Quyết định 67/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 05/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2006
Vui lòng đợi