Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3.965 kết quả chứa từ khóa: 67/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 67/2018/TT-BTC quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2018
02

Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
03

Thông tư 67/2021/TT-BTC quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
04

Thông tư 67/2020/TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 10/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
05

Thông tư 67/2019/TT-BTC mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
06

Thông tư 67/2017/TT-BTC về điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
07

Thông tư 67/2016/TT-BTC sửa hướng dẫn quản lý tài chính với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
08

Thông tư 134/2018/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật với tàu cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
09

Thông tư 130/2018/TT-BTC chế độ báo cáo thống kê ngành dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
10

Thông tư 127/2018/TT-BTC giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
11

Thông tư 125/2018/TT-BTC về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
12

Thông tư 123/2018/TT-BTC sửa đổi các Thông tư về cấp bù lãi suất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2019
13

Thông tư 131/2018/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
14

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
15

Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
16

Thông tư 128/2018/TT-BTC giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
17

Thông tư 121/2018/TT-BTC về kinh phí để ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
18

Thông tư 120/2018/TT-BTC về lợi nhuận của nhà đầu tư một số dự án đường cao tốc Bắc - Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
19

Thông tư 119/2018/TT-BTC về thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
20

Thông tư 118/2018/TT-BTC lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
Vui lòng đợi