Tra cứu văn bản

2 kết quả chứa từ khóa: 6690/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 6690/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại ô đất ký hiệu D3-CCDT10. Địa điểm: Phường Xuân La, quận Tây Hồ và phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
02

Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 2)

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về