Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 6689/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 6689/-UBND Hà Nội điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
02

Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND Hậu Giang điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
Vui lòng đợi