Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 660/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 660/QĐ-UBDT 2017 trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
02

Quyết định 660/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2015
Vui lòng đợi