Tra cứu văn bản

1.721 kết quả chứa từ khóa: 66/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1501
1502

Kế hoạch 218/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai hoạt động tham gia các sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (Tháng 11 năm 2017)

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1503

Kế hoạch 217/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
1504

Kế hoạch 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030"

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1505

Kế hoạch 211/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1506

Kế hoạch 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1507

Kế hoạch 209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1508

Kế hoạch 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1509

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1510

Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1511

Kế hoạch 187/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1512
1513

Kế hoạch 185/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1514

Kế hoạch 182/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1515

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
1516

Kế hoạch 180/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề" năm 2017

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
1517

Kế hoạch 153/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai mở rộng sử dụng phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1518

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2017

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
1519

Kế hoạch 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1520

Kế hoạch 137/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/07" năm 2017

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về