Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 656/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 656/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2000 và 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
02

Quyết định 656/QĐ-TTg 2016 kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
03

Quyết định 656/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
Vui lòng đợi