Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 655/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 655/QĐ-TTg 2017 Đề án xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu chế xuất

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
02

Công điện 655/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2012
03

Công văn 655/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
04

Quyết định 655/QĐ-TTg 2016 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
05

Quyết định 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2013
06

Quyết định 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Lâm, giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty giấy Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2012
Vui lòng đợi