Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 654/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 654/QĐ-TTg 2022 Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2022
02

Quyết định 654/QĐ-TTg 2016 xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
03

Quyết định 654/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Xí nghiệp Liên doanh Việt - Xô thành Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
04

Quyết định 654-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển của Nhà nước tại Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
05

Quyết định 654/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2013
Vui lòng đợi