Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 653/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 653/QĐ-TTg 2016 xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2016
02

Quyết định 653/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2013
Vui lòng đợi