Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10 kết quả chứa từ khóa: 65/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 65/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
02

Quyết định 65/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
03

Quyết định 65/2017/-UBND Quảng Ngãi phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
04

Quyết định 65/2017/-UBND An Giang về sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
05

Quyết định 41/2021/-UBND An Giang sửa đổi quy định quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
06

Quyết định 34/2020/-UBND Thừa Thiên Huế sửa đổi Quyết định cấp giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
07

Quyết định 21/2018/-UBND Hồ Chí Minh bãi bỏ quyết định về hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá

Lĩnh vực: Chính sách; Bảo hiểm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
08

Quyết định 352/-UBND TP Hồ Chí Minh 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
09

Quyết định 10/-UBND Huế 2019 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
10

Quyết định 2780/-UBND Huế 2018 thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
Vui lòng đợi