Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 647/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 647/QĐ-UBDT 2017 Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
02

Quyết định 647/QĐ-UBDT phụ trách đoàn tham gia Đại hội dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
03

Quyết định 647/QĐ-UBDT 2016 kinh phí lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ người dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Chính sách; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2016
Vui lòng đợi