Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 646/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 646/QĐ-TTg 2022 đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Phú, Bắc Giang

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2022
02

Quyết định 646/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
03

Quyết định 646/QĐ-TTg 2020 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thừa Thiên Huế 2021 - 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2020
04

Quyết định 646/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2014
05

Quyết định 646/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2013
06

Công văn 646/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua vắc xin đưa vào dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2008
07

Chỉ thị về tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, ngành và địa phương

Ban hành: 07/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
08

Quyết định 646/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
Vui lòng đợi