Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 645/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 645/QĐ-TTg 2022 Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
02

Quyết định 645/QĐ-TTg Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
03

Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2014
04

Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 25/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2013
05

Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi ... đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hóa phẩm của Việt Nam ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế giới vào Việt Nam; chính sách sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản văn học, nghệ thuật dân tộc và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng" thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/06/2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ; Thương mại-Quảng cáo; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
06

Quyết định 645-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành thống kê

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
07

Công văn 645/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2007
08

Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
Vui lòng đợi