Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 644/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 644/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2014
02

Quyết định 644/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nội dung Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2012
03

Quyết định 644/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 10/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
04

Chỉ thị về quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vi sinh

Ban hành: 05/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
05

Quyết định 644/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
06

Quyết định 644/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
Vui lòng đợi