Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 642/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 642/QĐ-TTg 2022 Nhiệm vụ lập Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
02

Quyết định 642/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2014
03

Công văn 642/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo hình thức Hợp đồng BT

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2014
04

Công văn 642/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 09/08/2012 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 08/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2013
05

Công văn 642/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục và vốn đầu tư năm 2007 cho dự án Nhà Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2007
06

Công văn 642/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 24/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2005
07

Quyết định 642/QĐ-TTg xuất cấp gạo cho tỉnh Đắk Lắk cứu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
08

Quyết định 642/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
Vui lòng đợi