Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
562 kết quả chứa từ khóa: 640/TCT-TNCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 640/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về vướng mắc xác định tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
02

Công văn 640/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng không cư trú

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
03

Công văn 4751/TCT-TNCN 2018 xác định mức doanh thu phải nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
04

Công văn 4655/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
05

Công văn 4571/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
06

Công văn 3850/TCT-TNCN 2018 về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
07

Công văn 3662/TCT-TNCN 2018 hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
08

Công văn 3613/TCT-TNCN 2018 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
09

Công văn 3548/TCT-TNCN 2018 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
10

Công văn 3545/TCT-TNCN 2018 xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
11

Công văn 3293/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
12

Công văn 3141/TCT-TNCN 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2018
13

Công văn 2668/TCT-TNCN 2018 hồ sơ miễn thuế đối với thừa kế là Bất động sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 05/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2018
14

Công văn 2465/TCT-TNCN năm 2018 thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
15

Công văn 2429/TCT-TNCN năm 2018 cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
16

Công văn 2428/TCT-TNCN năm 2018 hướng dẫn thuế TNCN đối với cá nhân tham gia Đề án sử dụng kinh phí của Nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
17

Công văn 2249/TCT-TNCN năm 2018 kê khai, ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
18

Công văn 1802/TCT-TNCN năm 2018 Giảm thuế TNCN đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 16/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
19

Công văn 1841/TCT-TNCN năm 2018 về Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
20

Công văn 1840/TCT-TNCN năm 2018 Xác nhận thu nhập chịu thuế TNCN đối với một số khoản phụ cấp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
Vui lòng đợi