Tra cứu văn bản

563 kết quả chứa từ khóa: 640/TCT-TNCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 3975/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
42

Công văn 3899/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán lại thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
43

Công văn 3867/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
44

Công văn 3811/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là tài sản khác

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
45

Công văn 3748/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về hồ sơ miễn thuế chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
46

Công văn 3438/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
47

Công văn 3146/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
48

Công văn 3008/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
49

Công văn 3009/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
50

Công văn 2949/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chứng khoán Tải về
51

Công văn 2943/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
52

Công văn 2944/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
53

Công văn 2942/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
54

Công văn 2903/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
55

Công văn 2700/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
56

Công văn 2548/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
57

Công văn 2547/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
58

Công văn 2205/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
59

Công văn 2204/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
60

Công văn 2087/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về