Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.487 kết quả chứa từ khóa: 64/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 64/KH-UBND Hà Nội 2019 về chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
02

Kế hoạch 64/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2014
03

Kế hoạch 64/KH-UBND Hà Nội kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
04

Kế hoạch 64/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020" năm 2017

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2017
05

Kế hoạch 64/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 24/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2012
06

Kế hoạch 264/KH-UBND Hà Nội 2021 Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
07

Kế hoạch 246/KH-UBND Hà Nội 2021 phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, kiểm soát dịch quý IV và năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
08

Quyết định 64/2021/QĐ-UBND Hòa Bình định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
09

Kế hoạch 227/KH-UBND Hà Nội 2021 thực hiện Chương trình 04-CTr/TU về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
10

Kế hoạch 207/KH-UBND Hà Nội 2021 thực hiện Chương trình 08-CTr/TU phát triển an sinh xã hội, nâng cao cuộc sống nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
11

Kế hoạch 138/KH-UBND Hà Nội 2020 Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
12

Kế hoạch 125/KH-UBND 2020 Hà Nội triển khai điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
13

Kế hoạch 251/KH-UBND Hà Nội 2019 điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
14

Kế hoạch 244/KH-UBND 2019 Hà Nội tặng quà gia đình diện hộ nghèo Tết Nguyên đán 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
15

Kế hoạch 39/KH-UBND 2019 Hà Nội về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
16

Quyết định 64/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 22/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
17

Kế hoạch 3252/KH-UBND Bình Thuận 2018 về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
18

Kế hoạch 33/KH-UBND Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
19

Kế hoạch 238/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác thanh tra năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
20

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2017
Vui lòng đợi