Tra cứu văn bản

7 kết quả chứa từ khóa: 64/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 64/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
02

Quyết định 64/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
03

Quyết định 64/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định xét, cho phép và quản lý việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
04
05

Quyết định 64/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Quyết định 29/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 64/2017/-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
07

Quyết định 25/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về