Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 639/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 639/QĐ-TTg 2022 kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
02

Quyết định 639/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2014
03

Quyết định 639/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh vào Trường Đại học Trà Vinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2011
04

Quyết định 639/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng hải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hàng hải Tải về
Ban hành: 12/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
05

Quyết định 639/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
06

Công điện 639/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng ngừa dịch cúm lợn A (H1N1), bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
Vui lòng đợi