Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 638/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 638/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
02

Công điện 638/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án Phát triển giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ - WB6

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2014
03

Quyết định 638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2011
04

Quyết định 638/QĐ-TTg 2019 Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức; Điện lực Tải về
Ban hành: 28/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2019
05

Quyết định 638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
06

Quyết định 638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tại các nhà trường quân đội giai đoạn 2009 - 2015 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
Vui lòng đợi