Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
9 kết quả chứa từ khóa: 63/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 63/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
02

Quyết định 63/2017/-UBND Long An mức chi quản lý thi hành pháp luật xử lý VPHC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
03

Quyết định 63/2017/-UBND Nghệ An về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
04

Quyết định 63/2017/-UBND An Giang điều chỉnh chức năng của Sở Tư pháp An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
05

Quyết định 63/2017/-UBND Thừa Thiên Huế Chương trình Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
06

Quyết định 63/2017/-UBND Quảng Ngãi luân chuyển hồ sơ để xác định tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
07

Quyết định 38/2020/-UBND Nghệ An kéo dài ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
08

Quyết định 117/-UBND Ninh Thuận 2022 Danh mục VB QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
09

Quyết định 48/2019/-UBND quy định tạm thời Bảng giá đất tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
Vui lòng đợi