Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

27 kết quả chứa từ khóa: 63/2015/QĐ-TTg
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Hướng dẫn 313/NHCS-TDNN 2016 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đi xuất khẩu lao động

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 01/02/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/11/2019
  02

  Công văn 329/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định 63/2015/-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
  Ban hành: 03/02/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 19/02/2016
  03

  Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN 2019 nghiệp vụ cho vay với người xuất khẩu lao động

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Lao động-Tiền lương Tải về
  Ban hành: 24/10/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/11/2019
  04

  Thông tư 152/2016/TT-BTC kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 17/10/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/11/2016
  05

  Quyết định 63/2015/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
  Ban hành: 10/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/12/2015
  06

  Quyết định 8056/-NHCS 2019 thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực hoạt động tín dụng

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
  Ban hành: 30/10/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/04/2020
  07

  Quyết định 01/2017/-UBND Vĩnh Long sửa Quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 08/02/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/03/2017
  08

  Quyết định 64/2017/-UBND Thừa Thiên Huế hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
  Ban hành: 15/08/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/08/2017
  09

  Quyết định 37/2017/-UBND Bến Tre về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 18/07/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 06/09/2017
  10

  Quyết định 2433/-NHCS thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực tín dụng

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 14/05/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/05/2020
  11

  Quyết định 09/2017/-UBND Nam Định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
  Ban hành: 11/04/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 17/04/2017
  12

  Quyết định 29/2019/-UBND bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bến Tre

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 14/08/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 05/10/2020
  13

  Quyết định 03/2019/-UBND Hải Phòng sửa đổi, bổ sung quy định bồi thường khi thu hồi đất

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 10/01/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 31/01/2019
  14

  Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
  Ban hành: 15/06/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 27/06/2016
  15

  Quyết định 13/2017/-UBND Cà Mau sửa Quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 19/05/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 08/06/2017
  16

  Quyết định 09/2018/-UBND bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Gia Lai

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
  Ban hành: 21/03/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 08/10/2020
  17

  Quyết định 63/2017/-UBND Thừa Thiên Huế Chương trình Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
  Ban hành: 15/08/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/08/2017
  18

  Quyết định 06/2018/-UBND Khánh Hòa sửa quy định về bồi thường khi thu hồi đất

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 16/04/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/09/2020
  19

  Quyết định 05/2018/-UBND sửa đổi về bồi thường khi thu hồi đất tại Bình Thuận

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 25/01/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 30/09/2020
  20

  Quyết định 01/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 04/01/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/01/2018
  Vui lòng đợi