Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.074 kết quả chứa từ khóa: 6251/TCHQ-GSQL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 6251/TCHQ-GSQL 2018 kiểm tra địa điểm tập kết, giám sát hàng hóa XNK ở biên giới đề nghị công nhận

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
02

Công văn 6251/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc C/O

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 09/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2015
03

Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đã quý

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 24/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2003
04

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Điều 10, Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 22/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
05

Thông tư 118/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Quyết định 96/TM-XNK về danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 31/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
06

Thông tư 235/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/CP ngày 2/8/1994 về Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 21/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
07

Thông tư 63/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6-2-1995 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 20/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
08

Thông tư 201/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định 104/TTg

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 16/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
09

Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 07/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
10

Thông báo 6251/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Đầu điều khiển và quản lý thiết bị khác thông qua hệ thống cổng giao tiếp mạng, dùng cho điện áp: 100V-240V

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
11

Quyết định 652/TCHQ/QĐ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thí điểm về khai hải quan điện tử đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 27/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2005
12

Quyết định 17/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu sổ theo dõi quản lý hàng gia công XNK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
13

Quyết định 66/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành bản Qui chế hải quan Khu chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
14

Quyết định 134/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về một số quy định trong công tác giám sát, quản lý về hải quan đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hải quan Tải về
Ban hành: 20/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
15

Quyết định 66/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hải quan khu chế xuất

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 28/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
16

Quyết định 20/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình làm thủ tục hải quan chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
17

Quyết định 62/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát hải quan đối với vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
18

Quyết định về việc ban hành Quy chế hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa điểm thông quan nội địa

Ban hành: 08/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
19

Quyết định 06/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tạm thời về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách, xe lửa liên vận quốc tế xuất, nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
20

Quyết định 287/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng hướng dẫn sử dụng Mẫu tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu mới HQ-96

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 19/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
Vui lòng đợi