Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 62/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 62/2017/-UBND HCM cơ chế quản lý, điều hành về giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
02

Quyết định 62/2017/-UBND An Giang điều chỉnh chức năng Văn phòng UBND An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
03

Quyết định 62/2017/-UBND Quảng Ngãi phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
04

Quyết định 62/2017/-UBND Nghệ An chế độ bồi dưỡng cán bộ làm nhiệm vụ tiếp dân

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
05

Quyết định 62/2017/-UBND Thừa Thiên Huế lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 14/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
06

Quyết định 03/2022/-UBND Bình Phước Bảng giá tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
07

Quyết định 1085/-UBND TP Hồ Chí Minh Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
Vui lòng đợi