Tra cứu văn bản

7 kết quả chứa từ khóa: 62/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 62/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Quyết định 62/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 62/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
04

Quyết định 62/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
05

Quyết định 62/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương Tải về
06

Quyết định 03/2022/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Bình Phước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 1085/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về