Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 6028/BNV-CCCV
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Công văn 6028/BNV-CCCV 2018 Không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "Hàm"

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  Ban hành: 10/12/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/12/2018
  02

  Công văn 2081/BNV-CCCV của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
  Ban hành: 23/07/2007
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/07/2007
  Vui lòng đợi