Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 6028/BNV-CCCV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 6028/BNV-CCCV 2018 Không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "Hàm"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
02

Công văn 2081/BNV-CCCV của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2007
Vui lòng đợi