Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 6028/BNV-CCCV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 6028/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "Hàm"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Công văn 2081/BNV-CCCV của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về

Ban hành: 23/07/2007

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2007

Vui lòng đợi