Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
15 kết quả chứa từ khóa: 60/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND HCM diện tích tối thiểu được tách thửa

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
02

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Long An sửa chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tốt

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
03

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Bình Định cấp phép xây dựng cột ăng ten thu, phát sóng di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
04

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
05

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Nghệ An Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
06

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Long An sửa Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
07

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc hủy bỏ Quyết định 60/2012/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
08

Quyết định 60/2016/QĐ-UBND TPHCM về kinh phí thực hiện chế độ tự chủ với sở, ngành thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
09

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
10

Nghị định 60/2017/NĐ-CP cơ cấu Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2017
11

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Hà Nam Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính đơn giá thuê đất năm 2018

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
12

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định 22/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
13

Quyết định 60/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên tạm tính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2017
14

Thông tư 60/2017/TT-BTNMT phân cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản rắn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
15

Thông tư 60/2017/TT-BTC về quản lý kinh phí bảo trì đường bộ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 15/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
Vui lòng đợi