Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 5961/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 5961/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng terminal block

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
02

Công văn 5961/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính phạt chậm nộp thuế đối với hàng tiêu dùng nộp thuế ngay chuyển cửa khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2012
Vui lòng đợi