Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 5924/TB-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 5924/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
Vui lòng đợi